เช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือน ก.ย. 2563 ออกแล้ว

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2563เงินออกวันที่ 10 กันยายน 2563 / (600 บาทต่อเดือน)ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,763,797 รายเป็นจำนวนเงิน 1,899,370,800 ล้านบาทผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

CR : จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

Leave a Reply

%d