แสนสิริโชว์ยอดขาย 4 เดือน ทะลุ 10,500 ลบ. มั่นใจปี 65 ผลงานตามเป้า โต 34%

แสนสิริโชว์ยอดขาย 4 เดือน ทะลุ 10,500 ลบ. มั่นใจปี 65 ผลงานตามเป้า โต 34% รุกไตรมาส 2 เปิดตัว 11 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 13,800 ล้านบาท แย้มแผน พันธมิตรประเทศญี่ปุ่น โตคิว กรุ๊ป เห็นศักยภาพทำเล “กรุงเทพกรีฑา”เตรียมจับมือพัฒนาโครงการแนวราบโครงการแรก จ่อคิวเปิดตัวปีนี้

o แสนสิริ (SIRI) โชว์ผลงานยอดขาย 4 เดือน ทะลุ 10,500 ล้านบาท คิดเป็น 30% จากเป้าหมาย ยอดขาย 35,000 ล้านบาท มั่นใจป ี65 ผลงานตามเป้า โตทะลุ 34% ยอดขายหลักจากโครงการ แนวราบ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทยอยสร้างเสร็จและส่งมอบลูกค้าได้อีกจ านวนมาก

o เผยไตรมาสแรก สร้างรายได้รวม 5,220 ล้านบาท กำไรสุทธิ 303 ล้านบาท อัตราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน เป็น 5.8% ของรายได้รวม โตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตราก าไรสุทธิ 5.6% ปัจจัยหลัก มาจากการเพิ่มข้ึนของอัตราก าไรขั้นต้นจากการขายโครงการ

o พร้อมบุ๊ครายได้จากการบริหารโรงแรมในกลุ่มสแตนดารด์ ฯ ทั่วโลก นิวยอร์ก ลอสแองเจลิส ไมอามี ลอนดอน มัลดีฟส์ และ The Standard, Hua Hin (เดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน) โรงแรมแรกใน เมืองไทยและรีสอร์ตติดชายหาดแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายได้โต 70% จากช่วง เดียวกันของปีก่อน

o โชว์มิกซ์โปรดักส์ บ้านและทาวน์โฮมแบรนด์ อณาสิริ รายได้โต โกยรายได้ 668 ล้านบาท เพิ่มข้ึน เกือบ 10% จากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยโครงการอณาสิริ ชัยพฤกษ์-วงแหวน, อณาสิริกรุงเทพ-ปทุมธานี และอณาสิริ รังสิต โกยแชมป์รายได้สูงสุด รุกเปิดตัวเพิ่ม “อณาสิริ รามค าแหง” มูลค่าโครงการรวม 1,000 ลบ. สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน บนท าเลแห่งอนาคต รามคำแหง-กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ 10 นาทีถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม ราคา 3.69 – 8 ล้านบาท*

o รุกไตรมาส 2 เปิดตัว 11 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 13,800 ล้านบาท แย้มแผน พาร์ทเนอร์ต่างชาติประเทศญี่ปุ่น โตคิว กรุ๊ป เล็งเห็นศักยภาพท าเล “กรุงเทพกรีฑา” เติบโตสูง จากการเป็นทำเลที่อยู่อาศัยคุณภาพ แวดล้อมด้วยไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยที่ดี เดินทางสะดวกด้วยเส้นทางคมนาคมที่หลากหลาย และเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจง่าย เตรียมจับมือพัฒนาโครงการแนวราบโครงการแรกเปิดตัวปีนี้

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิดเผยว่าแสนสิริ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามแผนการดำเนินงาน “SANSIRI STEPBEYOND” เติบโตอย่างแข็งแกร่งยั่งยืนในทุกมิติภายใต้ 3 กุญแจส าคัญขับเคลื่อนองค์กร PROFIT – PEOPLE – PLANET มุ่งสร้างรายได้และผลกำไรเพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ตามที่ได้วางไว้ ส่งผลให้มียอดขายในช่วง 4 เดือน ทะลุ 10,500 ล้านบาท หรือคิดเป็น30% จากเป้าหมายยอดขาย 35,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายจากโครงการแนวราบ 7,400 ล้านบาท คิดเป็น70% และยอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียม อีก 3,100 ล้านบาท หรือ 30% โดยบ้านเดี่ยวแบรนด์เศรษฐสิริได้รับการตอบรับมากที่สุด รองลงมา คือไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่แบรนด์ XT และทาวน์โฮมดีไซน์ใหม่ สิริ เพลส ดรีม เดสติเนชัน สะท้อนถึงความต้องการที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์แสนสิริที่มีดีมานด์ครอบคลุมในทุกระดับราคา ทั้งบ้านเดี่ยวระดับบน คอนโดมิเนียมใจกลางเมืองจับกลุ่มคนรุ่นใหม่และแบรนด์ทาวน์โฮมระดับราคาเข้าถึงง่าย สิริ เพลส ที่ตอบโจทย์คนที่ต้องการมีบ้านหลังแรก“แสนสิรมิ ั่นใจวา่ จะสรา้งผลงานยอดขายได้35,000 ตามเป้าหมายที่วางไว้ เติบโตขึ้น 34% โดยในครึ่งปีหลังแสนสิริจะมีรายได้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จากโครงการแนวราบที่ได้รับการตอบรับที่ดี รวมถึงบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ที่จะทยอยสร้างเสร็จและส่งมอบให้กับลูกค้าได้อีกจำนวนมาก

อณาสิริ รามคำแหง

ทั้งนี้ในไตรมาสแรกของปี 65 แสนสิริ สามารถทำรายได้รวมได้ถึง 5,220 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย4,288 ล้านบาทซึ่งมาจากการโอนโครงการแนวราบถึง 80% และโครงการคอนโดมิเนียมอีก 20% โดยรายได้จากการขายโครงการมิกซ์โปรดักส์ บ้านและทาวน์โฮมแบรนด์ อณาสิริ โกยรายได้ 668 ล้านบาทเพิ่มขึ้เกือบ 10% จากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยโครงการอณาสิริ ชัยพฤกษ์-วงแหวน โครงการอณาสิริ กรุงเทพ-ปทุมธานี และโครงการอณาสิริ รังสิต โกยแชมป์รายได้สูงสุด ทั้งนี้รายได้จากการตอบรับโอนที่อยู่อาศัยจากกลุ่มลูกค้าที่ดีอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรก ตอกย้ำถึง Real Demand และส่งผลให้แสนสิริมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งโดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 303 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 5.8%ของรายได้รวม โตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตรากำไรสุทธิ 5.6% โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายโครงการ” นายอุทัย กล่าว

อณาสิริ รามคำแหง

นอกจากนี้จากสถานการณ์โควิดที่เริ่ม ดีขึ้น การผ่อนคลายของมาตรการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ดี ยังส่งผลให้แสนสิริมีรายได้ค่าบริหารโรงแรมจากจากการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนกว่า 62% ในสแตนดารด์อินเตอรเ์นชั่นแนล บริษัทแม่ของเครือโรงแรม The Standard (เดอะ สแตนดาร์ด)แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่มีอิทธิพลที่สุดในธุรกิจบูทีคโฮเต็ล ที่สร้างเสียงชื่นชมทั้งในนิวยอรก์ , ไมอามี่,ลอนดอน และอีกหลายเมืองทั่วโลก สร้างรายได้จากการบริหารโรงแรมในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้อีก 106ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 70% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อณาสิริ รามคำแหง

“สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส 2 แสนสิริวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีกประมาณ 11โครงการ มูลค่ารวม 13,800 ล้านบาท โดยล่าสุดแสนสิริได้ตัวโครงการ “อณาสิริ รามคำแหง” มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท สานต่อความสำเร็จของแบรนด์ “อณาสิริ” ที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับที่ดีมากในปีที่ผ่านมาจนถึง เพื่อตอบรับความต้องการที่หลากหลาย บ้านและทาวน์โฮมในโครงการเดียว ภายใต้แนวคิดการอยู่อาศัย Feel Just Right “ความพอดีที่ลงตัว” โครงการล่าสุด อณาสิริ รามคำแหง “สีสันของความพอดี ในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน” ดีไซน์ใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยมีในโครงการของแสนสิริมาก่อน ให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสีสันในบ้านที่พอดีกับทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวกับทุกคนในครอบครัว เปิดต้อนรับด้วยบรรยากาศอบอุ่นและสดใสในพื้นที่ส่วนกลางที่ถูกถ่ายทอดผ่านดีไซน์ที่ได้รับ
แรงบันดาลใจจากเมืองตากอากาศในแถบชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน พร้อมครั้งแรกของแสนสิริบนทำเลแห่งอนาคต รามคำแหง – กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ เพียง 10 นาที ถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม และมอเตอร์เวย์เดินทางสะดวกเชื่อมต่อเมืองรวดเร็วด้วย 4 ถนนสายหลัก ได้แก่ รามคำแหง, กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่, ร่มเกล้า และเลียบวงแหวนกาญจนาภิเษก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านครบประกอบด้วย บ้านแฝดและทาวน์โฮมดีไซน์ใหม่จ านวน 272 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 99 – 148 ตารางเมตร กับ4 แบบบ้าน 4 ฟังก์ชัน รองรับการอยู่อาศัยในทุกรูปแบบความต้องการ ในราคาจับต้องง่าย 3.69 – 8 ล้านบาท

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม http://siri.ly/5Iy5fR5 รวมถึงโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมในไตรมาส 2 ซึ่งการด าเนินงานตามแผนธุรกิจที่วางไว้จะทำให้แสนสิริสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายยอดขาย – ยอดโอน 35,000 ล้านบาท ตามที่วางไว้” นายอุทัย กล่าว

นอกจากนี้ จากศักยภาพของทำเล “กรุงเทพกรีฑา” ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง จากการเป็นทำเลที่อยู่อาศัยคุณภาพ แวดล้อมด้วยไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยที่ดี ทั้งโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ โรงพยาบาลชั้นนำ และคอมมูนิตี้มอลล์ที่เติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสู่การเป็นเมืองเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีที่สุด รวมทั้งยังเป็นทำเลที่เดินทางสะดวก ด้วยเส้นทางคมนาคมที่หลากหลายและเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจได้โดยง่าย ด้วยเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย ทั้งถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า หรือถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ขนาด 6 เลนเชื่อมต่อสู่ถนนสายสำคัญเข้าสู่เมือง อาทิ ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า, ถนนกรุงเทพกรีฑา, ถนนพระรามเก้า – มอเตอร์เวย์, ถนนพัฒนาการ และถนนหัวหมาก รวมทั้งรถไฟฟ้าอีก 3 สาย ทั้งแอร์พอรต เรลลิงค์ เส้นทางพญาไท – สุวรรณภูมิ ที่เดินทางเข้าสู่ CBD ได้อย่างรวดเร็ว และโครงการรถไฟฟ้าที่จ่อคิวเปิดให้บริการในอนาคตอีก 2 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและ รถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยแสนสิริได้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพในทำเลนี้มาแล้ว 2 โครงการ ขนาดพื้นที่รวม 155 ไร่ มูลค่าโครงการรวม 7,500ล้านบาท ในทำเลดีที่สุดของกรุงเทพกรีฑา ที่มีความโดดเด่นของพื้นที่โครงการ เชื่อมต่อถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ (ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า) และ รามคำแหง และ เข้าออกโครงการได้ถึง 2 เส้นทาง รวมทั้งมีแผนพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มเติมในปีนี้โดยล่าสุด พันธมิตรที่ส าคัญของแสนสิริ บริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ยังได้ให้ความสนใจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยร่วมกันจากการมองเห็นศักยภาพของการพัฒนาเมืองในทำเลนี้หลังจากประสบความสำเร็จจากการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกันในก่อนหน้านี้มาแล้ว โดยคาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆ นี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: