SC Asset ร่วมโชว์แนวคิด #SCeroMission ในงานนิทรรศการงาน ‘WOW Festival 2022

WOW Festival 2022 อัศจรรย์เมืองน่าอยู่’ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาปนิกสยาม    อมรินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  และ กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ในการสร้างประสบการณ์ ร่วมออกแบบ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเมือง และมุ่งหาแนวทางตอบโจทย์เมืองในฝัน สร้างความร่วมมือให้เรื่องเมืองเป็นเรื่องของทุกคน และในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำ  SC Asset จึงได้นำแนวคิด SCERO Mission  ร่วมโชว์ในงาน ตั้งแต่วันนี้ – 27 พ.ย.นี้ ณ สวนป่าเบญจกิตติ   

นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล

บนยุทธศาสตร์ ‘Sustaining’ ยั่งยืน สร้างคุณค่า สู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม  คือ หัวใจสำคัญของทิศทาง ‘SC Thriving for Good เติบโต เชื่อมต่อ ยั่งยืน บนวิถีโลกใหม่’  ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ   โดยนางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล Head of Sustainable Development  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำการส่งมอบ Living Solutions คุณภาพสูง   เปิดเผยว่า

“ ภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาชีวิตผู้คน การพัฒนาเมืองร่วมกันเพื่อความยั่งยืน  SC Asset จึงได้เข้าร่วมในงาน WOW  โดยนำแนวคิด SCERO Mission ไปโชว์ในงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1.Waste Management   ตกแต่ง ออกแบบ ดีไซน์ ทำจุดแยกขยะ 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป , ขยะรีไซเคิล และ ขยะอินทรีย์ พร้อมทั้งให้ความรู้กับคนที่เดินภายในงาน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อโลกที่น่าอยู่ กับ การลดก๊าซเรือนกระจก  (GHG หรือ Greenhouse Gases) ให้มากที่สุด

2.Installation Art  ชื่อผลงาน “Here Comes the Sun” ลูกบอลขนาดยักษ์ 9 ลูก สะท้อนแสงแวววาวท่ามกลางทุ่งทานตะวัน นำเสนอแนวคิดเรื่อง พันธกิจ #SCeroMission ของ SC Asset ผ่านการใช้ชีวิตใน 9 มิติเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3.Observation Boards   ติดตั้งป้ายตลอดเส้นทางบน Sky Walk ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศน์ภายในพื้นที่สวนป่าเบญจกิตติ มีโลโก้ SC Asset และจัดเก็บไว้เป็นป้ายถาวร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปในอนาคตสำหรับผู้มาเที่ยวชมสวน ” 

เตรียมตัวให้พร้อม !!   เพื่อพบกับเทศกาลใหญ่ส่งท้ายปี ‘WOW อัศจรรย์เมืองน่าอยู่’  และกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนจาก SC Asset   นอกจากการเดินชมสวน ยังมีงาน Art สวยๆ  ถ่ายรูปตั้งแต่เช้ายันค่ำ ตั้งแต่วันนี้-27 พ.ย.นี้  ณ สวนป่าเบญจกิตติ 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ASAWOW

Leave a Reply

%d bloggers like this: