สาม ส.อสังหาฯ ดึงแบงค์ใหญ่ร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย จัดพิธีเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43 อย่างเป็นทางการ ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสี่ของทุกคน เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมครอบครัว พื้นฐานหลักที่สำคัญของสังคมไทย หากครอบครัวมีที่อยู่อาศัย ชีวิตของสมาชิกครอบครัวก็จะมั่นคง คุณภาพชีวิตก็จะดีด้วย แต่การจะทำให้ทุกครอบครัวมีที่อยู่อาศัย ต้องมีความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยและนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเป็นเจ้าของหรือมีที่อยู่อาศัยให้กับคนกรุงเทพฯในแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้น กลุ่ม First Jobber และกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งนโยบายสำคัญนี้สอดคล้องกับความวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด คือ กรุงเทพมหานครต้องการเพิ่มโอกาสการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และหลากหลายรูปแบบให้กับคนกรุงเทพฯ ผ่านแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยจะทำการศึกษาถึงความต้องการของคนแต่ละกลุ่มว่าต้องการที่อยู่อาศัยรูปแบบใด โดยประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และจะทำการติดตามผลให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยในส่วนกรุงเทพมหานครเอง ก็จะดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541 เพื่อเพิ่มโอกาสพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้กับคนกรุงเทพฯ อีกด้วย”

นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า “นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครก็จะให้การสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว สำหรับนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ หรือกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้น และก้าวเข้ามาสู่การเป็น First Jobber เพื่อให้เช่าในราคาต่ำ เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สามารถตั้งตัวและเก็บเงินก้อนแรกได้ โดยจะใช้พื้นที่สำนักงานกรุงเทพมหานคร ที่กระจายตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน หลังจากที่ย้ายพนักงานส่วนใหญ่มาทำงานร่วมกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพฯ ให้มีความหนาแน่นมากขึ้น พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนกลางคุณภาพ กรุงเทพมหานครยังจะจัดทำฐานข้อมูลที่ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ร่วมกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำอาคารเก่า หรือร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไปพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อคนวัยเริ่มทำงานได้เช่า โดยที่กรุงเทพมหานครจะออกมาตรการส่งเสริมด้านภาษี มาตรการส่งเสริมการพัฒนาด้วยการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมทั้งจะช่วยประชาสัมพันธ์ ทำการรวบรวมยูนิตที่อยู่อาศัยชั่วคราวในทำเลต่างๆ และช่วยเหลือในการค้นหาและประสานงานการจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับกลุ่มเป้าหมาย”

“ส่วนนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านอื่นๆ ก็ประกอบด้วยนโยบายสร้างเมืองใหม่ในพื้นที่ชานเมือง  เพื่อเพิ่มแหล่งงานในย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง และเร่งตัดถนนสายย่อยเชื่อมการเดินทาง ลดการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ชั้นใน พร้อมทั้งเร่งตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของการจราจรและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเพิ่มรถเมล์สายหลักและสายรองราคาถูกตลอดสาย นโยบายสร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบายขึ้น นโยบายเพิ่มสถานีชาร์จและสลับ แบตเตอรี เพื่อรองรับผู้ใช้รถไฟฟ้าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดเป็นเพียงแค่บางส่วนของนโยบายด้านที่อยู่อาศัย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ทางกรุงเทพมหานครมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง และเกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยให้คนกรุงเทพฯ สามารถมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเป็นของตัวเองให้ได้มากที่สุด” นายชัชชาติ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นพ.วิเชียร แพทยานันท์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43 กล่าวว่า “งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43 นี้ จะมีบูธจากผู้ประกอบการมากกว่า 100 บริษัท รวมโครงการอสังหาฯ ทุกรูปแบบ ทุกราคา ทุกทำเล มานำเสนอแก่ผู้บริโภคมากกว่า 1,000 โครงการ ซึ่งหากคิดมูลค่าของโครงการทั้งหมดภายในงานแล้วจะมากถึง 3 แสนล้านบาท โดยที่สามสมาคมคาดว่าจะมีสัญญาจะซื้อจะขายเกิดขึ้นภายในงานครั้งนี้ ราว 1,500 สัญญา คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 6 พันล้านบาท และยังมีแรงกระตุ้นต่อเนื่องให้เกิดการซื้อขายตามมาอีก 3 เดือน เป็นมูลค่ารวมประมาณ 9 พันล้านบาท หรือ 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับยอดภายในงานและหลังงาน จะทำให้ยอดขายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งนี้ รวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท” 

“ด้วยความต่อเนื่องของการจัดงานที่ได้มาตรฐาน มีโครงการที่อยู่อาศัยจากหลากหลายรูปแบบมารวมกันในที่เดียว มียอดจองซื้อขายทั้งภายในงานและต่อเนื่องหลังงานถึงหลักหมื่นล้านบาท ทำให้งานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดการเติบโตของวงการอสังหาริมทรัพย์และของเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์การจัดงานไม่เคยเปลี่ยนแปลง สามสมาคมยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีช่วยให้คนไทยได้เป็น ‘เจ้าของที่อยู่อาศัย’ เป็นของตัวเองได้ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นทั้งหนึ่งในปัจจัยสี่ของชีวิตคน และเป็นจุดเริ่มต้นของสังคม”

นพ.วิเชียร กล่าวต่อว่า “ยิ่งปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้การมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย ทางคณะกรรมการจัดงานจึงได้กำหนดแนวคิดการจัดงาน ที่ว่า “เรื่องเป็นอยู่ เป็นเรื่องง่าย” หรือ “Up Life by Live” เพื่อสื่อถึงความพยายามของสามสมาคมที่ต้องการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มกลไกทางการตลาดเข้าไปในงานฯ ที่ทำให้ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านมีความหวังขึ้นอีกครั้งกับการยื่นกู้สินเชื่อให้ผ่าน โดยพยายามดึงพันธมิตรที่เป็นสถาบันการเงินเข้ามาร่วมให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อกับคนที่มางานครั้งนี้” 

“ความพยายามที่จะทำให้งานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งนี้ เป็นทั้งงานแสดงสินค้าอสังหาฯ ที่ใหญ่ที่สุด และยังเป็นงานรวมที่ปรึกษาด้านการเงินจากหลากหลายธนาคาร เพื่อช่วยผู้ที่กำลังจะซื้อบ้านให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้อย่างง่ายดาย โดยงานนี้จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ และธนาคารได้มาเจอกัน ภายในพื้นที่ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ ที่ชื่อว่า Financial Advisory Zone ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อบ้านที่ถูกใจ และยื่นขอสินเชื่อได้เลยทันที
ที่โซนนี้ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะทำการตรวจสอบเอกสารและประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของผู้ซื้อ พร้อมกับหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับผู้ซื้อได้ในทันที” 

 

“บริการ Financial Advisory นี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการยื่นกู้ผ่านให้กับคนที่อยากมีบ้าน ช่วยผู้ประกอบการได้ขายสินค้าที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ และช่วยธนาคารคัดกรองกลุ่มลูกค้าคุณภาพ สามารถประเมินความสามารถผ่อนชำระของผู้กู้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดอัตราการเกิด NPL เรียกว่า Win กันทุกฝ่าย” นพ.วิเชียร กล่าวทิ้งท้าย

งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43 จะมีขึ้นระหว่าง 23 – 26 มีนาคม 2566 ที่ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ในส่วนของโปรโมชั่นสำหรับผู้จองซื้อที่อยู่อาศัยภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43 จะได้สิทธิ์ลุ้นรับโทรทัศน์ Panasonic รุ่น TH-65 LX650T เครื่องละ 23,990 บาท และรุ่น TH-55 LX650T เครื่องละ 17,490 บาท รวมมูลค่าของรางวัลเกือบ 3 แสนบาท 

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ทาง http://www.housecondoshow.com หรือติดตาม รายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทางเฟสบุ๊ค housecondoshow – งานมหกรรมบ้านและคอนโด, อินสตาแกรม housecondoshow  หรือช่องทางไลน์ @housecondoshow เพื่อรับข้อมูลโครงการและโปรโมชั่นจากผู้ประกอบการได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว


โปรโมชั่นของผู้ร่วมออกบูธในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43 วันพฤหัสบดีที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 1. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

พบกับศุภาลัย Living for rest ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศแห่งการพักผ่อนกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวเองได้ไม่ซ้ำใคร จองภายในงาน รับเลยเครื่องฟอกอากาศ Dyson หรือเลือกรับส่วนลด มูลค่า 15,000 บาท ไม่เพียงเท่านี้ ศุภาลัย ยังขนโปรโมชั่นมาไม่อั้น จัดเต็มกับ “ศุภาลัย โปรที่ใช่ ให้ตามที่ชอบ” เพียงจองบ้านและคอนโดฯ พร้อมอยู่จากศุภาลัย เลือกรับของแถมมูลค่าสูงสุด 3 แสนบาท หรือจัดหนักกับ Hot deal ราคาดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว  ส่วนลดสูงสุดกว่า 1 ล้านบาท โปรพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ 

 1. บริษัท ประชาสิริ จำกัด

ดิ โอโซน บ้านก่ออิฐ ในย่านเพชรเกษม ใกล้รถไฟฟ้าสถานีหลักสองและใกล้แหล่งช้อปปิ้งเดอะมอลล์
บางแค พบกับบ้านที่ Function ยืดหยุ่น ปรับตามใจกับ Space ที่เหมาะกับทุก Gen พร้อมเปิดตัวทาวน์โฮม
บางแค โซนริมน้ำบรรยากาศและวิถีธรรมชาติใกล้สวนริมคลองภาษีเจริญ ให้คุณได้สัมผัสกับโอโซนดีๆ ในทุกเวลา ในราคาสุดพิเศษ เริ่ม 3.99 ล้านบาท แถมส่วนลดทองคำสูงสุด 3 แสนบาทา ฟรีค่าโอน ส่วนกลาง และของแถม 7 รายการ มาสัมผัสบ้านและบรรยากาศดีๆ ได้ทุกวันที่ดิ โอโซน ซอยเพชรเกษม 53

 1. บริษัท อนันดา จำกัด (มหาชน)

อนันดา เออเบิร์น คาราวาน เลือกคอนโดใกล้รถไฟฟ้า บ้าน ทาวน์โฮม ในเมืองของอนันดา กับนโยบายใหม่ พร้อมย้าย พร้อมอยู่ทันทีกับโปรอยู่ฟรี ผ่อนต่ำ ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่ม 1.59 – 5.99 ล้านบาท และพบ Hot Deal ยูนิตราคาพิเศษ ลดเป็นล้าน พร้อมของแถมมากมาย เฉพาะในงาน จำนวนจำกัด พบกับที่บูธ อนันดา

 1. บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด

ติดตั้งโซล่าร์รูฟวันนี้ประหยัดสูงสุด 37,000 บาท เจอกับที่บูธ 299 จัสกรีน บริษัทในเครือจัสมิน ผู้ให้ บริการโซล่าร์เซลล์รูฟ โซลูชั่น แบบครบวงจร ดูแลตลอดอายุการใช้งานด้วยประสบการณ์และวิศวกรที่ชำนาญกว่า 40 ปี http://www.jasgreen.co.th

 1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บสก.

จัดแคมเปญ “คอนโดราคามหาชน by BAM” ที่ผ่อนถูกกว่าเช่าและสามารถเข้าอยู่ได้เลย ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 500 บาท นานสูงสุดถึง 20 ปี ซื้อเงินสดรับส่วนลดสูงสุดกว่า 70% และพิเศษเมื่อซื้อทรัพย์ภายในงานฯ และโอนฯ ภายใน 30 วัน รับฟรีค่าโอนฯ สูงสุด 9 แสนบาท พร้อมบัตรกำนัล มูลค่าสูงสุดถึง 1 แสนบาท

 1. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

GRAND UNITY SO POP จองปุ๊บ รับป๊อบ 5 ต่อ กับ 8 โครงการสุดป๊อบ แป๊บเดียวถึงรถไฟฟ้า เริ่มเพียง 1.79 ล้านบาท* สำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดใหม่ห้ามพลาด! เพราะงานนี้ Grand Unity ยกทัพ 8 โครงการสุดป๊อบ ทั้งคอนโดพร้อมอยู่และคอนโดใหม่ Pre-Sale มาให้เลือกกันแบบจุใจ บนทำเลสุดจัด แป๊บเดียวถึงรถไฟฟ้า! มาพร้อมส่วนกลางและบรรยากาศสุดฟิน พักผ่อนกันได้เต็มอิ่มทุกวัน จะซื้อเพื่ออยู่เองก็ดี หรือจะซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่า ก็คุ้มมากเว่อร์!

คอนโดใหม่ !

  – บลู สุขุมวิท 89 ใกล้ BTS อ่อนนุช เริ่ม 2.29 ล้านบาท*

  – บลู พหลโยธิน 35 เพียง 1 นาที ถึงวิภาวดี-รัชโยธิน* เริ่ม 2.29 ล้านบาท*

คอนโดพร้อมอยู่

  – บลู สุขุมวิท 105 คอนโดใจกลางลาซาล เริ่ม 1.79 ล้านบาท*

  – เดนิม จตุจักร ใกล้ BTS หมอชิตและ MRT จตุจักร เริ่ม 2.35 ล้านบาท*

  – เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น เพียง 0 เมตร ติด MRT จรัญฯ 13 เริ่ม 2.79 ล้านบาท*

  – เดอ ลาพีส จรัญ 81 ติด MRT บางพลัด วิวแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่ม 3.59 ล้านบาท*

– แมสซารีน รัชโยธิน เพียง 0 เมตร BTS รัชโยธิน เริ่ม 4.79 ล้านบาท*

  – เซียล่า เจริญนคร เพียง 5 นาที ถึง ICONSIAM เริ่ม 4.99 ล้านบาท*

  – จองในงานปุ๊บ รับป๊อบ 5 ต่อปั๊บ แบบเด็ดๆ พิเศษกว่าใคร

POP ที่ 1 ส่วนลดสูงสุด 1 ล้านบาท*

POP ที่ 2 ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี*

POP ที่ 3 รับ Airpods*

POP ที่ 4 Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท*

POP ที่ 5 POP LUCK บัตรกำนัล GRAND UNITY และของรางวัลพิเศษมูลค่ารวมสูงสุด 350,000 บาท

 1. บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ มาพร้อม 2 โครงการใหม่ระดับลักชัวรี ได้แก่ ไฮพาร์ค
เรสซิเดนซ์เซส หางดง คอนโดตากอากาศระดับลักชัวรี เมาท์เทนวิว ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
1 ห้องนอน 55 ตร.ม. เริ่มต้น 4.4 ล้านบาท  โปรฯ ส่วนลดสูงสุด 2 แสนบาท และโครงการที่ 2 ไฮลักซ์ แม่ริม

ลักชัวรี พูลวิวล่า ตากอากาศ มีสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกหลัง  โครงการมีเพียง 11 หลัง มองเห็นวิวภูเขารายล้อมด้วยธรรมชาติ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เริ่มต้น 24 ล้านบาท  โปรฯ ส่วนลดสูงสุด 3 ล้านบาท พิเศษ โปรฯ สำหรับจองในงาน รับบัตรเติมน้ำมัน PTT Station มูลค่า 10,000 บาท

 1. บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด

23 – 26 มีนาคม พบข้อเสนอสุดพิเศษ บ้านและคอนโดคุณภาพ จากสถาพร เอสเตท (SE) บนทำเลศักยภาพ ราคาพิเศษเริ่ม 3.49 – 35 ล้านบาท มหกรรมนี้ ดีลอย่างแมด…แจกอย่างเยอะ 

– ฟรี แพคเก็จตกแต่งสูงสุด 1 ล้านบาท

– ฟรี ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน

– ฟรี ที่พักลากูน่า ภูเก็ต

 1. บริษัท แคปปิตอล วัน เรียลเอสเตท จำกัด

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ขายคอนโดหลายทำเลในราคาพิเศษใจกลางเมือง ไม่ว่าจะเป็นโซนบางนา อ่อนนุช สุขุมวิท และย่านอื่นๆ อีกมากมายที่ลูกค้ากำลังมองหา มีทุกพื้นที่ให้ได้เลือก 1 Bedroom เริ่มต้นเพียง 2.59 ล้านบาท และยังครอบคลุมในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นดูแลสินเชื่อ หรือเอกสาร หรือแม้แต่ซื้อ-ขาย หรือฝากปล่อยเช่า ก็มีให้บริการ พิเศษ! จองในงานวันนี้รับส่วนลดมูลค่ากว่า 5 แสนบาท พร้อมของแถมอีกหลายรายการ

 1. บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อยากได้บ้านฟรี โปรดี ต้องเจอกันที่บูธกานดา ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม 10 ทำเล ราคาดี เริ่มต้นเพียง 1.95 – 7.5 ล้านบาท ส่วนลดสูงสุด 5 แสนบาท พร้อมแคมเปญสุดพิเศษเฉพาะภายในงาน เพียง 10 บาท ลุ้นบ้านฟรี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ กันไปเลย แจกจริงแจกหนัก บูธ 19-22, 39-42

 1. บริษัท บริหารสินทรัพย์อัลฟา แคปปิตอล จำกัด

โปรโมชั่นในงาน  ต่อที่ 1 มัดจำในงานเพียง 5,000 บาท จากปกติ 10% ของราคาขาย ต่อที่ 2 ฟรี
ค่าโอนและค่าภาษี ต่อที่ 3 โอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 30 เมษายน 2566 รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 100,000 บาท

 1. บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันนี้ AP Thai มาจัดหนัก จัดเต็มกับคอนโด Life และ Aspire กว่า 10 โครงการติดรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพฯได้แก่ Aspire เอราวัณ ไพร์ม, Aspire Rattanathivet Weston, Aspire Onnut Station, Aspire Ratchayothin, Life Sathorn Sierra, Life Ladproa Valley, Life Rama 4 – Asoke Choose Everything กับโปรโมชั่น

1.ดอกเบี้ย 1.75% นาน 12 เดือน

 1. Aspire เริ่มต้นที่ 1.75 ล้านบาท
 2. life เริ่มต้นที่ 2.79 ล้านบาท
 3. ผ่อนต่ำ ล้านละ 2,000. บาท
 4. โครงการบ้านพิศาล

โครงการบ้านพิศาล RARE ITEM เต็มเร็วมาก ทำเลดัง ราคาโดน โปรเด็ด จัดเลย !!!  ทาวน์เฮาส์ เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท รับส่วนลดสูงสุด 2 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมโอน  ฟรีค่าจดจำนอง  ฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  แถมแอร์ 2 เครื่อง  แถมผ้าม่าน บน-ล่าง  แถมปั๊มน้ำ พร้อมเงินขวัญบ้าน 1.7 แสนบาท ลุ้นลดเพิ่ม กว่า 3 แสนบาท  ตำแหน่งบูธ 28-30 สนใจโทร. 02-895-7555 บ้านพิเศาล บ้านคุณภาพ บริการดั่งมิตรแท้ (เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด เชิญเยี่ยมชมบูธโครงการบ้านพิศาล)

 1. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC จัดโปรบุฟเฟต์จุกๆ ให้คุณเลือกบ้านและคอนโดที่ชอบ ในทำเลที่ใช่กับโครงการทำเลดี ใกล้แนวรถไฟฟ้ามากกว่า 10 โครงการ ราคาเริ่มต้นที่ 1.59 ล้านบาท พร้อมโปรจุใจ ให้คุณเลือกของแถมและส่วนลดไม่อั้น ล็อคสิทธิ์จองภายในงาน 2 พันบาท ได้ลดสูงสุด 5 แสนบาท  พบกันที่บูธ CMC ในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ เท่านั้น 

 1. บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มีนาต้องมางานนี้ รับฟรีสูงสุด 3 ต่อ จาก 7 โครงการจากอัลติจูด โปรดี้ดีที่มีแต่ ได้ ดั้ย ด้าย
ได้โครงการดี ได้ทำเลดี ได้ฟังก์ชั่นดี ได้สุดๆ ของ ทุกๆ ด้าน ได้เยอะขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

เตรียมคีบเลือกโปรเองได้ตามใจ จะได้อะไรก็ให้โชคชะตานำพา ไม่ว่าจะเป็นคีบปุ๊บ ฟรีดาวน์ ปั๊บ,

คีบปุ๊บ ดอกเบี้ยหยุดปั๊บ, คีบปุ๊บ รับ Gift Voucher เพิ่ม 1 แสนบาท ปั๊บ

ราคาเริ่ม 3.29 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

 1. บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ต่อ)

ALTITUDE UNICORN สาทร-ท่าพระ คอนโดพร้อมอยู่ 0 เมตร BTS ตลาดพลู ส่วนกลาง 6 ชั้น เริ่ม 3.29 ล้านบาท

ALTITUDE KRAF บางนา พรีเมี่ยมทาวน์โฮม พร้อมอยู่ 10 นาที จากเมกาบางนา ส่วนกลาง 20 โซนกิจกรรม เริ่ม 3.29 ล้านบาท

ALTITUDE SYMPHONY เจริญกรุง คอนโด Private Residence พร้อมอยู่ เพียง 99 ยูนิต ส่วนกลางวิวแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่ม 4.8 ล้านบาท

ALTITUDE FOREST อ่อนนุช พูลวิลล่า สไตลฺรีสอร์ท บ้านซีรีย์ใหม่ 3 ชั้น 5 นาทีถึง Robinson และ Paseo ลาดกระบัง เริ่ม 9.9 ล้านบาท

ALTITUDE FOREST บางนา พูลวิลล่าหรู 3 ชั้น Tropical Luxe Design 5 นาที จากเมกาบางนา เริ่ม 9.9 ล้านบาท

ALTITUDE FOREST รัชดา พรีเมี่ยมทาวน์โฮมแปลงสุดท้ายใจกลางรัชดา 4 นาที ถึง MRT ห้วยขวาง 

เริ่ม 17.9 ล้านบาท

ALTITUDE FOREST อารีย์ บ้านเดี่ยวหนึ่งเดียวในอารีย์ สังคมคุณภาพ และส่วนตัวเพียง 10 ครอบครัว ใกล้รถไฟฟ้า เริ่ม .5.9 ล้านบาท

 1. บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

โครงการที่อยู่อาศัย บ้านและคอนโด บนทำเลศักยภาพจาก ซี.พี.แลนด์ กว่า 25 โครงการทั่วประเทศ เอาใจคนกรุงเทพฯ เฉพาะงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43 นี้เท่านั้น เริ่มจองเพียง 5,000 บาท ฟรี!!
ทุกค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ 4 รายการ ส่วนลดสูงสุดถึง 6 แสนบาท พิเศษ ซื้อบ้านแถมรถ MG5 Special on Top รับเพิ่มทองคำแท่ง (สูงสุด) หนัก 2 บาท พบกันที่บูธ ซี.พี.แลนด์ จำกัด หมายเลข 251-252, 281-282

*เงื่อนไขรายการโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น 

 1. บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบ ที่เน้นทำเลใจกลางเมือง
กรุงเทพ-พัทยา ขอแนะนำโครงการ Walden Asoke สุขุมวิท 23 ที่ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพ และยังเป็นโครงการพร้อมอยู่หนึ่งเดียวในย่านอโศก ที่ราคาเริ่มต้นเพียง 5.9 ล้านบาท หรือจะเป็น Walden ทองหล่อ 8 ที่ตั้งอยู่ใจกลาทองหล่อ ราคาเริ่มเพียง 7.9 ล้านบาทเท่านั้น

อีกหนึ่งทำเลที่น่าลงทุนหรือจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง คือโซนพัทยา ฮาบิแทท เราเป็นผู้นำที่อยู่อาศัยในเรื่องการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนได้จริง โดยในวันนี้เรามีโครงการในโซนพัทยา แนะนำ 3 โครงการ เริ่มต้นด้วย Ramada Mira North Pattya และ Bayphere Premier Suites ทั้ง 2 โครงการเป็นคอนโดฯ เพื่อการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนสูงสุด 18% ตลอด 3 ปี หรือประมาณ 270,000 บาท/ปี  ตามมาด้วย Highland Park Pool Villas Pattaya บ้านเดี่ยวพร้อมพูลวิลล่าส่วนตัว ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง เริ่มเพียง 9.9 ล้านบาท หรูหรา งามสง่าในสังคมส่วนตัว

 1. บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

ใครที่กำลังมองหาบ้านและคอนโดในปีนี้ ถ้าคุณอยากซื้อต้องได้ซื้อ เพราะชีวาทัยจะยกขบวนมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำโครงการที่เหมาะสมกับคุณ รวมไปถึงขั้นตอนการขอสินเชื่อจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ ปีนี้คุณต้องได้ซื้อแน่นอน เริ่มต้นเพียง 2.04 ล้านบาท* พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ภายในงานพบกับน้องแมวเซเลปสุดน่ารัก เอ็ดเวิร์ด ต๊อด และมาริโอ้ ได้ที่บูธชีวาทัย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1260

 1. บริษัท วัน เพลส เอสเตท จํากัด

คาราเพซ หัวหิน – เขาเต่า คอนโดติดทะเลเพื่อการลงทุน ให้คุณมีโอกาสเป็นเจ้าของโรงแรม Best Western Plus Carapace Hua Hin ได้รับผลตอบแทนทันที การันตี 5% 5 ปี* รวมรับผลตอบแทนนาน 15 ปี*  ฟรีส่วนกลาง ฟรีเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งตามมาตรฐานโรงแรม เริ่ม 3.5  ล้านบาท* พบกันที่บูธ 253-254

Leave a Reply

%d bloggers like this: