ศุภาลัย บุกออสเตรเลีย ครบรอบ 10 ปี ยอดขายรวมทะลุกว่า 2 หมื่นลบ. กางแผนรุกลงทุนอสังหาฯ ต่างประเทศต่อเนื่อง

บมจ.ศุภาลัย โชว์ศักยภาพการลงทุนในออสเตรเลีย ครบรอบ 10 ปี สร้างปรากฏการณ์ยอดขายรวมจาก 12 โครงการ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของศุภาลัย เป็นมูลค่า 894 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 20,962 ล้านบาท เนื่องจากการผนึกกำลังร่วมลงทุนและบริหารงานกับ 6 หุ้นส่วนทางธุรกิจ และที่ปรึกษาการลงทุนของศุภาลัยในประเทศออสเตรเลีย ด้วยเหตุผลหลักที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และต้นทุนการเงินต่ำ จึงพร้อมขยายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศได้เพิ่มอีกต่อเนื่อง

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องจาก บมจ.ศุภาลัย มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ ( ปีที่ผ่านมามีต้นทุนการเงินเฉลี่ยต่ำกว่า 1.8% ต่อปี )

โครงการ True North (Greenvale)

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ได้เริ่มมองหาช่องทางการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตและกระจายความเสี่ยง เพราะสถานการณ์ของประเทศไทยในบางช่วงเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยทางธรรมชาติและการเมือง เป็นต้น จึงเริ่มขยายการลงทุนในประเทศอาเชียน เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย และออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่ลงทุนมากที่สุด

โครงการ Arcadia (Officer)

เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่มั่นคง มีทรัพยากรธรรมชาติมาก ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง ประกอบกับมีชาวต่างชาติอพยพเข้าประเทศเพิ่ม จึงมีความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนต่อเนื่อง ค่าเงินมีความผันผวนน้อย บริษัทฯ เริ่มเข้าไปพัฒนาโครงการตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปีนี้ครบรอบ 10 ปีของการลงทุนในประเทศออสเตรเลียจากโครงการที่ 1 จนถึงปัจจุบันมี 12 โครงการ ใน 4 เมือง คือ เมือง Melbourne รัฐ Victoria เมือง Geelong รัฐ Victoria เมือง Brisbane รัฐ Queensland และเมือง Perth รัฐ Western Australia โดยเริ่มจากเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น 10 ล้านเหรียญ หรือ 234 ล้านบาทเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นกว่า 41 เท่าเป็น 415 ล้านเหรียญในปัจจุบัน หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท  ซึ่งสามารถสร้างตัวเลขยอดขายรวมจาก 12 โครงการ  ตามสัดส่วนการถือหุ้นของศุภาลัย เป็นมูลค่า 894 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 20,962 ล้านบาท โดยปีที่ผ่านมามียอดโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง 121 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,827 ล้านบาท

โครงการ Brunswick Yard (Ballarat Street)

ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ โดยมี Gersh Investment Partners Limited เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของศุภาลัยในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งการผนึกกำลังร่วมลงทุนและบริหารงานกับ 6 หุ้นส่วนทางธุรกิจ ได้แก่ 1. Satterley Property Group เป็นบริษัทพัฒนาที่ดินเอกชนรายใหญ่ที่สุด 2. Peet Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนอสังหาฯ ที่เก่าแก่ที่สุด 3. ICD Property มีโครงการใหญ่ ทำเลดี ที่สภาพแวดล้อมสวยงาม 4. Stockland Corporation Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย 5. Mirvac Group เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มี Market Cap อันดับ 2 และ 6. Element Five (Aust) Pty Ltd ที่เชี่ยวชาญการก่อสร้าง

โครงการ Balmoral Quay (Rippleside)

จากการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลียต่อเนื่องมา 10 ปี เราพบว่า บมจ.ศุภาลัย และหุ้นส่วนธุรกิจมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ โดยมีความเชื่อมั่นในแนวคิดต่างๆ ที่เหมือนกัน เช่น ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ความถูกต้องทางกฎหมาย (Legality) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Integrity) ความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ความถูกต้องดีงาม (Righteousness) ซึ่งความคิดและความเชื่อที่เหมือนกันข้างต้น ส่งผลให้มีการสร้างสรรค์พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

โครงการ Smiths Lane

อย่างไรตาม ปัจจุบันสถานะทางการเงินของ บมจ.ศุภาลัย ยิ่งมีความเข้มแข็งมากกว่าเดิม จึงสามารถที่จะขยายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศได้เพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามเจตนาในการเพิ่มศักยภาพการเติบโต ขณะเดียวกันเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัว ทั้งนี้ เพื่อให้ บมจ.ศุภาลัย มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความเสี่ยงทางธุรกิจ / การเงิน และมีความผันผวนของผลประกอบการน้อยที่สุด

Leave a Reply

%d